Adatkezelési tájékoztató

Jelen szabályzattal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy Társaságunk miként biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét. Elkötelezettek vagyunk a magánélet tiszteletben tartása iránt, szabályzatunkat a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően hoztuk létre.
Személyes adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jog előírásai alapján kezeljük, mely összehangban van az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével.

 1. Kik vagyunk mi?

Díszker Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, Társaság– székhely: 2131 Göd, Pesti út 21.., cégjegyzékszám: 13-09-107879, e-mail cím: diszker@diszker.hu) aki adatkezelőként tevékenykedik. Ennek megfelelően Díszker Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, Társaság) dönti el azt, hogy a személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik.

 1. Az Ön személyes adatai – mit jelent ez?

Személyes adat alatt értünk minden olyan információt, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik; beazonosíthatónak azt a természetes személyt tekintjük, aki közvetlenül vagy közvetetten hozzárendelhető egy ismérvhez, mint egy név, egy azonosítószám, ilyen tehát az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe stb.

 1. Mi az adatkezelés célja?

A következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait:

 • Honlapra/webshopra történő regisztráció és bejelentkezés – kapcsolatfelvételi űrlap használata;
 • Szerződések létrehozása és teljesítése;
 • Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;
 • Hírlevelek küldése
 • Ügyfélszolgálat és támogatás – kereskedelmi képviselővel való kapcsolattartás,
 • Cookie-k;
 1. Milyen jogalapon kezeljük adatait?

Az adatvédelem alapvető előírása, hogy adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz a Társaság megfelelő jogalappal rendelkezik (Rendelet 6. cikke). Megfelelő jogalap lehet:

 • az érintett hozzájárulása egy vagy akár több meghatározott cél érdekében, különösen:
  • igényfelmérés vizsgálata, termékkínálat optimalizálása, weboldal fejlesztése,
  • termékek reklámozása,
  • a vevők értékelése alapján szolgáltatás javítása
 • a Társaság, mint adatkezelő vagy más, harmadik személy jogos érdeke, különösen:
 •  
  • a felhasználó közvetlen megszólítása és üzenetek testreszabása, hírlevelek küldése
  • üzletpolitika javítása, szolgáltatások és termékek fejlesztése érdekében tett intézkedések
  • a szerződés, kiszállítás teljesítése: amennyiben Ön árut vásárol a Társaságtól (szerződéskötéskor), akkor szükség van az Ön személyes adatainak megadására.
 • jogi kötelezettség teljesítése, különösen:
 •  
  • számviteli kötelezettségek teljesítése,
  • közigazgatási, hatósági kötelezettségek teljesítése,
  • hatósági megkeresésekre válaszadás.

 

 1. Meddig őrizzük személyes adatait?

A jelen Tájékoztatóban meghatározott jogalapoknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük meg az Ön személyes adatait.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. paragrafusa szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év.
Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

 1. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra,

 • hogy kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
 • kérje a személyes adatainak helyesbítését,
 • kérje a személyes adatainak törlését,
 • kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 • kérje az adathordozhatóságot,
 • tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az

automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),

 • visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
 1. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.
Ennek megfelelően az Adatkezelő egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

 1. Az Ön személyes adatainak továbbítása, adatfeldolgozó

A Társaság szolgáltatás nyújtása, így a Webáruház folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.
A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé. Személyes adatait – az előző esetek kivételével – harmadik személynek nem továbbítjuk.

 1. Jogorvoslat

Amennyiben kérdése, kérése esetleg panasza lenne adati kezelésével kapcsolatban kérjük, erre vonatkozó igényét továbbítsa kereskedelmi képviselője vagy az első pontban feltüntetett elérhetőségeink egyikére. Társaságunk az igényt, a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Tájékoztatóban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 • a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál
  Jelen Tájékoztató a jövőben módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük webhelyünkön

vagy arról e-mailben tájékoztatjuk Önt.

 1. Cookie-k

Társaságunk a személyre szabott kiszolgálás biztosítása és javítása érdekében a felhasználó számítógépén Cookie-kat, más néven Sütiket használ.

Mi az a Süti?

A sütik kisméretű adatfájlok, amelyek egyedi azonosítóként működnek. Minden süti egyedileg kapcsolódik a felhasználó böngészőjéhez. A sütik névtelen információkat tartalmaznak, és az éppen megtekintett weboldal kiszolgálója küldi őket a felhasználó számítógépére vagy mobiltelefonjára. A rendszer az eszközön tárolja az adatfájlokat, és egy adott süti tartalmát csak az a kiszolgáló tudja később lekérni, ahonnan a süti származik. A cookie-kat a felhasználás célja alapján négy csoportra oszthatjuk:

 • Elengedhetetlenül szükséges cookie-k: a webhely megfelelő működéséhez szükségesek. Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
 • Analitikai cookie-k: a webhely használatának elemzésére, a látogatószám rögzítésére, valamint a webhely fejlesztésével kapcsolatos célokra is használhatók. A webhelyhasználati statisztikákat és más jelentéseket nem rendeljük hozzá az egyes személyekhez.
 • Funkcionális cookie-k: ezek a cookie-k megjegyzik az Ön korábbi választásait, a szolgáltatások színvonalának növelése érdekében.
 • Közösségi médiához kapcsolódó cookie-k: lehetővé teszik a közösségi média integrációját a webhelyen, így egy oldal vagy termék láttán azonnal kiválaszthatja a „tetszik” vagy „megosztás” lehetőséget kedvenc közösségi médiaszolgáltatásában.
 • Célzott/ hirdetési cookie-k: ezek a sütik lehetővé teszik, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

A cookie-k alkalmazását – az elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével – Ön letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett információcsomagokat törölhet onnan.